Nieuws bc Vlissingen

Nieuw bestuur

BC Vlissingen heeft vijf nieuwe bestuursleden. Klik hier voor de

samenstelling van het bestuur.

Oud-voorzitter Marnix Israël is door het bestuur in de bloemen gezet

als dank voor zijn bewezen diensten