BC Vlissingen Heren1

Geschiedenis

Aanleiding tot oprichting BC Vlissingen

 

In de jaren 80 speelden diverse teams van Marathon en BV Souburg (de twee grootste verenigingen van Zeeland) met wisselend succes in de rayoncompetitie. Kenmerkend was echter dat telkens na een succesperiode er weer een terugval plaatsvond door onvoldoende aanvulling, waardoor de teams vervolgens weer terugzakten naar het kernniveau. Tevens werden beide clubs geconfronteerd met hoge reiskosten vanwege de excentrische ligging van Vlissingen.

Dit was aanleiding tot het schrijven van een discussienota waarin voorgesteld werd om naast de bestaande twee verenigingen gezamenlijk een nieuwe vereniging op te richten, die wel in staat zou zijn om gedurende een langere periode op “hoog” niveau te acteren en waarbij tevens de totale kosten zouden kunnen worden beperkt. In deze discussienota werden zaken aangekaart als beschikbaar spelerspotentieel, organisatorisch kader, technisch kader, publieke belangstelling, financiën, e.d.

Deze discussienota werd gepresenteerd aan de besturen van beide verenigingen en vervolgens binnen beide verenigingen besproken. Daarna werden er werkgroepen in het leven geroepen, die een financieel plan en een technisch plan opstelden.

De voorstellen van beide werkgroepen werden goedgekeurd door de Algemene Vergaderingen van Marathon en BV Souburg, waarmee het licht op groen werd gezet om BC Vlissingen op te richten.

Officieel is BC Vlissingen op 25 april 1989 opgericht.

Structuur van het samenwerkingsverband

Gekozen is voor een structuur, waarbij er drie zelfstandige verenigingen zijn met gescheiden besturen, gescheiden financiën, etc. Deze structuur kreeg de voorkeur boven een totale fusie, waarbij een veel te grote vereniging zou ontstaan, wat binnen Zeeland klassen op zou leveren, die bijna voor de helft uit “BC Vlissingen-teams” zouden bestaan. Ook zou er dan geen duidelijk onderscheid gemaakt kunnen worden tussen recreatief en prestatiegericht basketballen.

Ondanks de nauwe samenwerking zijn Marathon, BV Souburg en BC Vlissingen op een aantal terreinen dus volledige aparte clubs met een eigen identiteit. Dit blijkt onder meer in wedstrijden, waarbij teams van de drie clubs elkaar ontmoeten. Een voordeel van drie clubs is ook dat de verplicht te leveren scheidsrechters in de regio kunnen blijven fluiten.

Financiën

Zoals hiervoor reeds aangegeven hebben de drie clubs gescheiden financiën. Alleen in het eerste jaar hebben Marathon en BV Souburg een startbedrag aan BC Vlissingen gegeven.

Gezien de zeer hoge uitgaven van BC Vlissingen is in eerste instantie door de drie clubs gezamenlijk de sponsoring voor BC Vlissingen op de rails gezet. Inmiddels voeren de clubs een afzonderlijk sponsorbeleid.

Driehoeksoverleg

Het bestuurlijk overleg tussen de drie clubs vindt plaats in het zogenaamde Driehoeksoverleg, dat in principe twee keer per jaar bijeenkomt en afwisselend wordt voorgezeten door de drie voorzitters.

In het Driehoeksoverleg komen onder meer de volgende zaken aan de orde: doorstroming jeugd,  terugstroom, gebruik trainingsuren, cursussen, etc.

Overdracht van rechten

Met instemming van het rayonbestuur zijn de rechten van de hoogst spelende teams van Marathon en BV Souburg overgedragen aan BC Vlissingen, zodat in het seizoen 89-90 kon worden ingeschreven met de volgende teams:

  • dames 1 (hoofdklasse)
  • dames 2 (overgangsklasse)
  • heren 1 (overgangsklasse)
  • heren 2 (eerste klasse)
  • meisjesjunioren (hoofdklasse)
  • jongensjunioren (hoofdklasse)

Aantal teams

Bij de oprichting is tussen de drie verenigingen afgesproken, dat BC Vlissingen maximaal uit de genoemde 4 seniorenteams en 2 juniorenteams zou bestaan. Verdere uitbreiding zou de positie van de andere twee verenigingen kunnen aantasten.

Na het eerste seizoen (89/90) is besloten om met één damesteam verder te gaan gezien het grote verschil tussen dames 1 en dames 2 (qua niveau en qua instelling, waardoor geen goede doorstroming plaats kon vinden).

Met ingang van het seizoen 93/94 is in gezamenlijk overleg besloten de vereniging uit te breiden met een jongenskadettenteam, omdat in Rayon Zuid toen de hoofdklasse werd gerealiseerd.

Vanaf het seizoen 94/95 is er een tweede meisjes-team, omdat er een back-up team vereist was om in de meisjesjunioren eredivisie in te mogen schrijven.

Het ledental bedraagt momenteel 65 leden, waarbij als richtlijn 9 spelers per team wordt gehanteerd.

Betreffende het aantal teams geldt dus de afspraak tussen de betrokken clubs, dat dit maximaal de genoemde 7 teams mogen zijn. Een verdere uitbreiding is alleen mogelijk bij unanieme besluitvorming van de drie betrokken verenigingsbesturen.

Leden BC Vlissingen

In principe is BC Vlissingen opgericht om leden van BV Souburg en Marathon de mogelijkheid te geven om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Bij de oprichting waren alle leden dan ook alleen uit deze twee clubs afkomstig.

In de loop der jaren is er een beperkt aantal leden van buitenaf bijgekomen (enkele spelers/speelsters die in Zeeland kwamen wonen of spelers/speelsters van andere clubs in de omgeving, die graag hogerop wilden spelen). Het is dus wel mogelijk om lid van BC Vlissingen te worden zonder eerst bij BV Souburg of Marathon te hebben gespeeld, maar dit is niet het oogmerk.

Het ledental van BC Vlissingen wordt eenmaal per jaar “aan de onderkant” aangevuld met talentvolle jeugd van Marathon en BV Souburg. Dit gebeurt in de maanden mei/juni in overleg met de trainers van de drie clubs en na overleg met de besturen. Gemiddeld betreft dit 6 jongens en 6 meisjes per seizoen. De natuurlijke doorstroming heeft in de afgelopen jaren er steeds voor gezorgd dat de hogere teams voldoende gevuld bleven.

Omdat het niveau van de jeugd van BV Souburg en Marathon in de afgelopen jaren voldoende hoog was, heeft dit nooit tot problemen geleid. Tevens kan gesteld worden dat dit niveau beduidend hoger ligt dan bij de overige clubs in Zeeland, zodat er weinig  neiging is om “verder” te zoeken.

Ledentallen

In 1989 waren Marathon en BV Souburg de twee grootste clubs van Zeeland. Door de oprichting van BC Vlissingen verloren zij beide circa 30 leden aan de nieuwe club, maar zij bleven de grootste clubs van Zeeland.

De daarop volgende jaren trad er bij beide clubs een groei op tot een aantal dat ver boven het aantal van 1989 lag, zodat gesteld kan worden dat de oprichting van het samenwerkingsverband geen negatieve invloed had op de ledentallen van Marathon en BV Souburg, wat door sommigen was gevreesd.

Pas in latere jaren traden er schommelingen op in het ledental, maar hierbij kan niet direct een relatie worden gelegd met het samenwerkingsverband.

Sportieve resultaten

De voornaamste doelstelling, namelijk continuïteit is al 24 seizoenen gerealiseerd, want in deze periode zijn geen teams naar een lager niveau afgedaald dan de niveaus waarop in 1989 werd gestart.

Sportieve hoogtepunten:

Seizoen 1989/1990

De meisjesjunioren kampioen van Rayon Zuid.

Seizoen 1991/1992

De meisjesjunioren voor de tweede keer kampioen van Rayon Zuid.

Seizoen 1992/1993

De meisjeskadetten (samengesteld uit de meisjes-junioren) kampioen van Rayon Zuid en 2e plaats op de Nederlandse Kampioenschappen.

Seizoen 1993/1994

Dames 1 kampioen van de Rayon Hoofdklasse en promotie naar de Eerste Divisie.

De meisjesjunioren voor de derde keer kampioen van Rayon Zuid en promotie naar de Eredivisie.

De meisjeskadetten (samengesteld uit de meisjes-junioren) voor de tweede keer kampioen van Rayon Zuid en opnieuw 2e plaats op de Nederlandse Kampioenschappen.

De jongenskadetten kampioen van Rayon Zuid en 4e plaats op de Nederlandse Kampioenschappen.

Seizoen 1994/1995

Heren 1 promotie naar de Rayon Hoofdklasse.

De meisjeskadetten (samengesteld uit de meisjes-junioren) voor de derde keer kampioen van Rayon Zuid en 3e plaats op de Nederlandse Kampioenschappen.

Seizoen 1995/1996

De jongensjunioren kampioen van Rayon Zuid.

Seizoen 1996/1997

De jongensjunioren voor de tweede keer kampioen van Rayon Zuid.

De meisjeskadetten (samengesteld uit de meisjes-junioren) voor de vierde keer kampioen van Rayon Zuid.

Seizoen 1999/2000

Heren 1 opnieuw promotie naar de Rayon Hoofdklasse.

Seizoen 2000/2001

De meisjesjunioren voor de vierde keer kampioen van Rayon Zuid.

Seizoen 2001/2002

De jongenskadetten voor de tweede keer kampioen van Rayon Zuid en 4e plaats op de Nederlandse Kampioenschappen.

Seizoen 2003/2004

Dames 2 kampioen van de Rayon Overgangsklasse.

Seizoen 2004/2005

Dames 1 voor de tweede keer kampioen van de Rayon Hoofdklasse.

Dames 2 kampioen van de Kern 1e klasse.

De jongenskadetten voor de derde keer kampioen van Rayon Zuid en 5e plaats op de Nederlandse Kampioenschappen.

Seizoen 2005/2006

De jongensjunioren voor de derde keer kampioen van Rayon Zuid en promotie naar de Eredivisie.

Seizoen 2006/2007

De jongensjunioren behaalden de finale van de Nationale beker.

Seizoen 2008/2009

Heren 1 kampioen van de Rayon Hoofdklasse en promotie naar de Eerste Divisie.

Heren 2 promotie naar de Rayon Overgangsklasse.

Jongens U20 kampioen Kern 1e klasse.

Seizoen 2011/2012

Jongens U18 kampioen van Rayon Zuid.

Meisjes U18 kampioen Kern 1e klasse.

Seizoen 2012/2013

Heren 1 kampioen van de Eerste Divisie en promotie naar de Promotiedivisie.

Seizoen 2013/2014

Jongens U18 kampioen van Rayon Zuid.

Nationale selecties

Tot de selecties van het Nederlands jeugdteam drongen de volgende meisjes door: Daniëlle Bollebakker, Linda Verhage, Yolanda Joosse, Tirza Pentury en Karin Kooistra.

Bij de jongens ontvingen René van de Weel, Tommy Elderkamp, Joris Brouwer, Jeffrey van Driel, Mitchel Kouwijzer en Dorde Karadzic een uitnodiging voor de nationale selectie.

Gezamenlijke activiteiten

Door de drie clubs is sinds 1989 nauw samengewerkt op een groot aantal terreinen, waarbij projecten aangepakt werden, die men alleen niet durfde aanpakken, omdat er teveel werk aan zou zitten.

Basketball Gala

Enkele jaren achtereen is (in samenwerking met het Belgische Bobcat Gent) een Basketball Gala in Vlissingen georganiseerd, dat een erg hoog niveau had en waarvoor veel publieke belangstelling bestond. Voor deze Gala’s was steeds een groot aantal vrijwilligers actief, afkomstig uit de drie clubs. Aan de Basketball Gala’s hebben Europese topteams deelgenomen en ook enkele Division I teams uit de NCAA:

1991   University Utah (USA)-Kalev Talinn (Estland)

1992   Stanford University (USA) – Den Bosch

1993   Minnesota University (USA), Kotka (Finland), Bobcat Gent en Den Bosch

1994  Furman University (USA), Bobcat Gent, Paderborn (Duitsland) en Den Braven Goba

1996  YMCA (Finland) – Rotterdam, voorwedstrijd Nederland JK – België JK

Pleintjesbasketball

In 1992, 1993, 1994 en 1995 zijn in Vlissingen voorronden georganiseerd van de Black Top-series.

Deze voorronden behoorden qua deelnemersaantallen tot de grootste van het land. In 1993 ontving BC Vlissingen de prijs voor de beste organisatie van een voorronde.

Basisscholentoernooi

Jarenlang organiseerden BC Vlissingen, Marathon en BV Souburg in de voorjaarsvakantie een toernooi voor basisscholen met circa 400 deelnemers. Dit toernooi bestaat uit twee voorronden (in Vlissingen en in Oost-Souburg) en een finaleronde.

Clubblad

De drie clubs gaven gezamenlijk één clubblad uit (De Driepunter). Tegenwoordig hebben de clubs eigen websites en nieuwsbrieven.

Jeugdkampen

Voor de jeugd van de drie verenigingen zijn jaarlijks driedaagse jeugdkampen georganiseerd in het Belgische Herentals. Naast het verbeteren van de basketball-vaardigheden hadden deze ook als bedoeling de band tussen de jeugdleden van de drie clubs hechter te maken, omdat men na een eventuele overstap naar BC Vlissingen moet gaan spelen met spelers van een “andere club”.